Добро пожаловать
Вход / Регистрация

Özbekler Kimdir ( Özbekistan tarihi )

Спасибо! Поделитесь с друзьями!

URL

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

К сожалению, только зарегистрированные пользователи могут создавать списки воспроизведения.
URL


Добавлено от Admin В Lineage 2 история
101 Просмотры

Описание

Osmanlı beyliği Kuzey batı Anadolu'da güçlenerek henüz yeni yeni önemli bir yerel güç halini almaya başlarken daha kuzeyde Berke Han'ın vefatından elli sene sonra Altın Orda tahtına Özbek Han oturmuştur.
Altın Orda hükümdarları, Özbek Han’a kadar Berke Han dışında müslüman olmamış fakat müslüman olmayan hanlar müslümanlara karşı herhangi bir baskıda da bulunmamış hatta aynı dili konuştukları Mısır'a hükmeden kıpçak kökenli Memlükler ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Özbek Han da hükümdar olduğu sırada henüz İslâmiyet’i kabul etmemişti. Hatta 1315 yılında kız kardeşi Könçek Hatun’u Moskova Knezi Yuri Daniloviç’le evlendirmiş, Könçek Hatun bu münasebetle vaftiz edilerek Agatha adını almıştı. Özbek Han 1320 yılında İslâmiyet’i kabul ederek Muhammed adını aldı. Nitekim Uluğ Bey de Özbek Han’ın saltanatının sekizinci yılında müslüman olduktan sonra bütün Deşt-i Kıpçak’ı İslâm’a soktuğunu belirtir. Özbek Han Batu ve Berke hanlarla birlikte Altın Orda devletinin en kudretli hanları arasında sayılmaktadır. Altın Orda devletinin doğu topraklarını yöneten Gök Orda'nın başına müslüman olan İrzen Han'ı geçiren Özbek Han bölgenin müslümanlaşmasına önemli katkılar sağlarken Balkanlarda Trakya'ya kadar akınlar yaparak Bizans'ı dehşete düşürmüştür.

Moğol istilası esnasında Orta Asya'da mevcut Türk boy birlikleri ve yapıları ciddi hasar görmüş bir çok Türk boyu özellikle karluklar ve oğuzlar ya daha batıya göç etmişler yada direnerek büyük kayıplar vermiştir. Özbek Han orta Asya'da hakimiyet havzasını geliştirirken bu dağınık Türk boylarının tekrar belli bir düzen halinde organize olmasını sağlamış ve Orta Asya şehirleri tekrar kalabalıklaşmaya başlamıştır. Özbek Han'ın huzurna çıkan Arap seyyah İbni Batuta kitabında Özbek Han'ın ülkesinin ihtişamından hayranlıkla bahsederken Arap ve Fars coğrafyasında ki halklar Altın Orda devletinin hamisi olduğu müslümanlara Özbek han'a nispet ile Özbek denmeye başlanmıştır. Öyle ki Özbek adına Balkanlar'dan Kırım'a, Kafkasya'dan Orta Asya'ya geniş bir coğrafyada rastlanılabilmektedir. Tüm yer adları ve lakaplar Altın Orda bakiyeleri olup Özbek Han adına nispetle gelmiştir.

Maveraünnehir bölgesinde ki Özbek olarak anılan halk ile halkı müslümanlaşmış ve uygur kültürü temellerinde yeni bir Türk medeniyeti inşaat etmiş olan Çağatay Hanlığının batı kanadını oluşturan Çağataylılar zamanla etkileşim haline girmiş moğol istilasından sonra tekrar maveraünnehir bölgesi gerek ekonomi gerek kültür gerekse bilim alanında tekrar gelişim sürecine girmiştir. Çağatayca döneminin bilim ve edebiyat dili haline gelirken Osmanlı şehzadeleri dahi Çağatayca öğrenmeye önem vermiştir.
Timur döneminde altın çağını yaşayan Maveraünnehir bölgesinde 1428 yılında , Cengiz Han'ın torunu, Cuci'nin 5. oğlu ve Altın Orda kağanı Batu Han'ın kardeşi olan Şeyban'ın soyundan Ebu'l Hayr tarafından günümüz Özbekistan topraklarının kuzey batısında Aral gölünün çevresinde Özbek Hanlığı kurulmuştur. 1598 yılında ise Özbeklerin başına yine Cuci soyundan canibek hanedanlığı geçmiştir. Özbeklere başkentlik yapmış ve en önemli iki şehri olan Buhara ve Semerkand günümüzde bağımsız Özbekistan sınırları içinde bulunmaktadır. Günümüzde nüfusu 35 milyona ulaşan ve Orta Asya'nın en kalabalık halkını oluşturan Özbek halkı ilk nüvesi Altın Orda döneminde oluşmuş Emir Timur döneminde ise Batı Çağataylılar ile karışarak ortaya çıkmış bir halktır yine Timur'un bölgeye hükmetmesi ile Özbekler bugünkü topraklarına yerleşmişler, konuştukları dilleri ise Çağatayca ve Uygurcaya yakınlaşmıştır. Öyle ki Özbek ve Uygur dili Türkçenin Karluk grubunda bulunan iki önemli lehçedir. #Uzbekistan, #Türkler, #belgesel
Music: Amazing Cinematic Trailer Music / For You / King /
Description: https://www.youtube.com/c/NCMEpicMusic
Inspiration:
By Ender Güney
Doğru Tarih ve Bilim İçin Ücretsiz Abone Ol: https://goo.gl/A0e36D
Osmanlı'nın Bilinmeyenleri Belgeselleri: https://goo.gl/V45KdI
Genetik Köken ve Soy Belgeselleri: https://goo.gl/RChUpw
Bilim ve Teknoloji Belgeselleri: https://goo.gl/XU65JQ
Unutulan Kahramanlar: https://goo.gl/na58ez
Bilinmeyen Tarih Belgeselleri:https://goo.gl/HA77Uf
Emir Timur Belgeseli: https://goo.gl/fckzff
Hayvan Belgeselleri: https://goo.gl/H04Jtd
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Belgeselleri: https://goo.gl/kUxN05

Doğru Tarih ve Bilim İçin Ücretsiz Abone Ol: https://goo.gl/A0e36D

Написать комментарий

Комментарии

Комментариев нет.
RSS
Яндекс.Метрика